27 maj 2021

Zapobieganie podżeganiu do przemocy

Twitch pozwala twórcom sięgać dalej i rozszerzać grono odbiorców. Zdecydowana większość twórców buduje w serwisie Twitch zdrowe społeczności, ale w rzadkich przypadkach Twitch może być wykorzystany do podżegania do przemocy. Uważamy, że wówczas interwencja jest niezbędna dla bezpieczeństwa naszej społeczności. Na początku tego roku, po wydarzeniach w Kapitolu Stanów Zjednoczonych, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony konta byłego prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ jego wypowiedzi zostały zinterpretowane przez niektórych jego zwolenników jako wezwanie do przemocy. Zdecydowaliśmy się na ten krok, by zapobiec wykorzystaniu naszego serwisu do promowania przemocy oraz by chronić społeczność serwisu Twitch i ogół społeczeństwa przed dalszymi szkodami. Zobowiązaliśmy się również do oceny i aktualizacji naszych zasad, aby mieć pewność, że jesteśmy przygotowani do podjęcia konsekwentnych działań i zapewnienia przejrzystości, gdyby podobna sytuacja miała miejsce w przyszłości. 

Mamy jasne wytyczne zabraniające wrogiego zachowania i podżegania do przemocy w naszym serwisie oraz nowe zasady określające działania, które możemy podjąć przeciwko poważnym wykroczeniom poza serwisem Twitch – w tym przeciwko skrajnemu ekstremizmowi czy wiarygodnym groźbom przemocy masowej. Stwierdziliśmy jednak, że nasze zasady nie uwzględniają z wystarczającą jasnością wybitnych osób używających retoryki, która podżega do przemocy. Rozumiemy, że takie osoby mają istotny wpływ na swoje społeczności i że Twitch mógłby go jeszcze wzmocnić.  W związku z tym uzupełniliśmy sekcję Przemoc i groźby w Wytycznych dotyczących społeczności: 

W wyjątkowych okolicznościach możemy zapobiegawczo zawiesić konto, jeśli uznamy, że korzystanie przez daną osobę z serwisu Twitch stwarza duże prawdopodobieństwo podżegania do przemocy. Przy ocenie bierzemy pod uwagę wpływ wywierany przez daną osobę, poziom lekkomyślności we wcześniejszych zachowaniach (bez względu na to, czy miały one miejsce w serwisie Twitch), ciągłe występowanie ryzyka krzywdy oraz skalę trwających zagrożeń.

Naszym celem jest upewnienie się, że jesteśmy w stanie uniemożliwić osobom o dużych wpływach wykorzystywanie serwisu Twitch do podżegania do przemocy w rzeczywistości. Zasady te mają na celu uwzględnienie wyjątkowych okoliczności i nie będą miały wpływu na większość twórców w serwisie Twitch ani na ich zawartość. Nie zmienią też tego, jak egzekwujemy istniejące zasady przeciwko przemocy i groźbom, które mają miejsce w serwisie Twitch. 

Wierzymy, że to niezbędny krok w celu ochrony naszej społeczności w serwisie Twitch i poza nim. Będziemy w dalszym ciągu analizować nasze zasady i procedury, by upewnić się, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ryzyko szkody w serwisie Twitch i uczynić go miejscem, w którym rozkwitają zdrowe społeczności. 

Najczęstsze pytania

Czym to się różni od nowych Zasad postępowania poza serwisem?

Może się wydawać, że te zasady pokrywają się z Zasadami postępowania poza serwisem. Główne różnice to: (1) niniejsze zasady dotyczą jedynie wpływowych streamerów, natomiast Zasady postępowania poza serwisem dotyczą wszystkich streamerów, niezależnie od ich zasięgu czy statusu; oraz (2) niniejsze zasady dotyczą podżegania do przemocy, które może być mniej jawne niż większość zachowań objętych Zasadami postępowania poza serwisem.  

Jak mogę zgłosić osobę, która według mnie nawołuje do przemocy?

Jeśli uważasz, że dane konto naruszyło nasze Wytyczne dotyczące społeczności, możesz zgłosić to, przechodząc na stronę kanału konta i klikając trzy pionowe kropki pod odtwarzaczem wideo. Po wybraniu miejsca, w którym doszło do naruszenia (np. podczas transmisji), wybierz „Groźby, krzywda lub narażanie kogoś na niebezpieczeństwo”.

Jak określacie poziom wpływu danej osoby?

By określić poziom wpływu, będziemy brali pod uwagę szereg czynników, w tym zasięg konta danej osoby (w serwisie Twitch i w innych serwisach), zajmowane stanowisko czy inny rodzaj statusu społecznego lub wpływu w społeczności. 

Jak określacie czy definiujecie „lekkomyślność” danej osoby?

Będziemy brali pod uwagę szereg zachowań, w tym prowokowanie do przemocy przez wielokrotne użycie prowokującego języka, wyraźne groźby i wyrażanie poparcia dla grup ekstremistycznych skłonnych do przemocy. 

Jak określacie ryzyko wyrządzenia szkód?

Naszym priorytetem jest ocena ryzyka spowodowania natychmiastowej rzeczywistej szkody fizycznej. Aby określić to ryzyko, będziemy brali pod uwagę szereg źródeł, w tym groźby w mediach społecznościowych, dowody na to, że inni interpretują dane słowa jako wezwanie do przemocy oraz relacje w mediach.

Czy zawieszenia w ramach tych zasad będą trwałe?

Długość trwania zawieszenia będzie określana indywidualnie dla każdego przypadku.

W innych wiadomościach
1 cze 2021

Duma LGBTQIA+ jest na Twitchu

Twórcy LGBTQIA+ są na Twitchu. Są tutaj…
Duma LGBTQIA+ jest na Twitchu Opublikuj
26 maj 2021

Doceń siebie oraz swoją społeczność i korzystaj z ponad 350 nowych tagów

Doceń siebie oraz swoją społeczność i korzystaj z ponad 350 nowych tagów Opublikuj